U Sremskoj Mitrovici je u toku izgradnja hotela sa pratećim sadržajem. Kopering doo je kao najbolja kuća koja pruža usluge bezbednosti i zdravlja na radu i na ovom gradilištu dala koordinatore za BZR pri izradi projekta i pri izvođenju radova.

Kopering doo, u sklopu dugogodišnje uspešne saradnje sa Fudbalskim savezom Srbije, je angažovan na projektu izgardnje tribine sa podtribinskim prostorom u Kuci fudbala u Staroj Pazovi. Na ovom projektu Kopering doo pruža uslugu koordinatora za BZR kako u fazi projektovanja tako i u fazi izvodenja radova.

Počela je rekonstrukcija hotela koji je dugo vremena nosio naziv INTERCONTINENTAL. Kada se završe radovi na rekonstrukciji, hotel će pored potpuno novog izgleda dobiti i novi naziv: “CROWNE PLAZA BEOGRAD”. Investitor je poslove koordinatora za BZR u fazi projektovanja i koordinatora za BZR u fazi izvođenja radova poverio našoj kompaniji. KOPERING doo je još jednom prepoznat kao lider u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Pohvale za naš dosadašnji rad na ovom projektu, koje dolaze od zaposlenih iz američke kompanije TARNER, koji su angažovani kao vođe projekta, a koji su iskustva u građevini sticali na svim kontinentima, su nam dokaz da smo kvalitet naših usluga podigli na svetski nivo.

U toku je rekonstrukcija MC Beograd koji će u Septembru poprimiti potpuno novi izgled. Pri ovim radovima i investitor i glavni izvođač radova su poslove Bezbednosti i zdravlja na radu poverili Koperingu doo.

Kopering doo je sklopio ugovor sa Joint Venture koji sačinjavaju španske firme Azvi s.a. i Horta Coslada i italijanska Taddei Spa a koji su zaduženi za izgradnju novog Žeželjevog mosta. Pomenutim ugovorom Kopering je preuzeo odgovornost za poslove Bezbednosti i zdravlja na radu, Zaštitu životne sredine i Zaštite od požara na gradilištu za sve vreme trajanja izgradnje mosta.

S ponosom možemo da konstatujemo da smo završili jedan od mnogih ozbiljnih poduhvata s kojim smo se uhvatili u koštac u kratkoj istoriji postojanja Koperinga. Naime, izradili smo Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Termal" Vrdnik. Sa ovom eminentnom kućom se na obostrano zadovoljstvo nastavlja veoma uspešna saradnja.

EMOTION PRODUKTION nam je ukazao poverenje i angažovao nas je da budemo konsultanti prilikom izrade osnovnih akata preduzeća: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o radu, Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu... i naravno Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Svi poslovi su završeni na obostrano zadovoljstvo.

Obaveštavamo sve prijatelje i poslovne saradnike da od  26.03.2011. godine KOPERING doo počinje sa pružanjem usluge Koordinatora za izradu projekta u skladu sa Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je 25.08.2011. godine kompanija TUV SUD sertifikatom broj: 12 100 41361 TMS potvrdila da je KOPERING doo svoje poslovanje uskladio sa standardom ISO 9001:2008.

Obaveštavamo sve prijatelje i poslovne saradnike da od  17.09.2011. godine KOPERING doo počinje sa pružanjem usluge Koordinatora za izvođenje radova u skladu sa Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.